Ab-Soul | These Days Tour | Trocadero Theater | Philadelphia, PA | 10.3.14